THÁNH MELCHIOR GARCIA SAMPEDRO -XUYÊN - Giám mục dòng Đa Minh (1821-1858)


THÁNH MELCHIOR GARCIA SAMPEDRO -XUYÊN Giám mục dòng Đa Minh (1821-1858) " Hãy nhìn khuyết điểm của tha nhân để sửa mình "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes