Thánh Lễ Bế Mạc năm thánh Tử đạo Việt Nam - Giáo xứ Quần Phương (Gp.Bùi Chu)Trực tiếp: Thánh Lễ Bế Mạc năm thánh Tử đạo Việt Nam - Giáo xứ Quần Phương (Gp.Bùi Chu)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes