THÁNH LỄ KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - GIÁO TỈNH HUẾTrực tiếp - THÁNH LỄ KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - GIÁO TỈNH HUẾ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang lúc 6g15 ngày 24 tháng 11 năm 2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes