Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật, CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ, năm B, 25/11/2018 (Đài Chân Lý Á Châu)Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật, CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ, năm B, 25/11/2018 (Đài Chân Lý Á Châu)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes