Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2018 - Nhà thờ Vĩnh Hiệp - Gò Vấp - Lm. Lê Quang Uy (ngày 1)Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2018 - Nhà thờ Vĩnh Hiệp - Gò Vấp - Lm. Lê Quang Uy.

Ngày thứ nhất: thứ năm 13.12.2018 "Thầy Giêsu là Ánh Sáng. Bạn có cần Thầy Giêsu đánh bật bóng tối trong lòng bạn không ? "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes