Bài chia sẻ về Mẹ Maria: "Trinh Nữ khôn ngoan luôn sắp sẵn dầu đèn” – Nhà Thờ Chợ Đũi, thứ tư 12.12.2018 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.Bài chia sẻ về Mẹ Maria: "Trinh Nữ khôn ngoan luôn sắp sẵn dầu đèn” – Nhà Thờ Chợ Đũi, thứ tư 12.12.2018 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes