LHS Thứ Hai Tuần I MV - Muôn Dân - Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT


Lời Hằng Sống Thứ Hai 03.12.2018 MUÔN DÂN Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes