Chúa Nhật I Mùa Vọng C (Lc 21_25-28.34-36) 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 02/12/2018Trực tiếp: Chúa Nhật I Mùa Vọng C (Lc 21_25-28.34-36) 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 02/12/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes