BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 11 - 13/01/2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 11 - 13/01/2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Đức Giám Mục Tham Dự Tĩnh Tâm Tại Giáo Hạt Bồng Sơn Và Làm Phép Gian Nhà Tại Giáo Họ Gò Găng, Giáo Xứ Phù Cát 2 Hiệp hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng: Nghi thức gia nhập và tuyên khấn trọn đời 3 Truyền thông Sinh viên Công giáo Bùi Chu mừng sinh nhật lần thứ 09 4 Giáo Họ Tân Thành, GP Bắc Ninh: Thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ mới

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes