Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 13/01/2019Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 13/01/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes