BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 17 - 20/01/2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 17 - 20/01/2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Chúc tết quý Đức cha và chia tay Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long tại Trung tâm mục vụ Hà Thạch 2 Đại Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức: Buổi huấn đức của Đức cha Phê-rô 3 Thánh lễ tiên khấn của 20 chị em thuộc Hội dòng chị em Bác ái Gioanna Antida Thouret 4 Giới Trẻ Hố Nai, GP. Xuân Lộc họp mặt cuối năm tại Gh. Hà Phát

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes