Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 21/1/2019Chương trình Truyền Hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: 1- Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 20 tháng 1, 2019. 2- Đức Thánh Cha nói: Lời Chúa không phải là một thứ ý thức hệ, nhưng là sự sống giúp ta tăng trưởng. 3- Đức Thánh Cha gởi thư chúc mừng cuộc gặp gỡ các chủ tịch các Uỷ ban Giáo Lý Đức Tin. 4- Đức Thánh Cha gởi thư cho Hàn lâm viện về Sự sống nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. 5- Tìm về hiệp nhất Kitô là vượt thắng sự chia rẽ. 6- Logo của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới: trái tim Mẹ Maria và Thánh giá 7- Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thánh hiến bàn thờ nhà thờ chính tòa Panama. 8- Nhiều vị Tổng Thống tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ Panama. 9- Công Giáo Nga không xen mình vào nội bộ Chính Thống. 10- Hơn 4 ngàn Kitô hữu bị sát hại trong một năm. 11- Các trường Kitô tại Thánh Địa bị kỳ thị. 12- Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích hai miền Nam Bắc Triều tiên tiếp tục đối thoại. 13- Giới thiệu Thánh Ca: Tình Ca Vô Tận.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes