Giáo Hội Năm Châu 21/01/2019: Tình hình Giáo Hội tại Venezuela• Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy Đưa Những Người Trẻ Đến Với Tin Mừng • Cảm tưởng của Đức Hồng Y Lucian Mureșan sau khi Tòa Thánh loan tin về chuyến tông du Rumani của Đức Thánh Cha • Các giám mục Venezuela: Việc tuyên thệ nhiệm kỳ thứ hai của Nicolas Maduro là bất hợp pháp. • Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới: Một cơ hội cho thế giới biết tới những gương mặt trẻ của vùng Amazon • 7 Mối Phúc Thật của Gia đình Salediêng • Đức Giáo Hoàng bất ngờ đến thăm các nữ tu dòng kín ở Umbria. • 200,000 bạn trẻ ngoài Panama Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019 • Khuôn mặt bản địa trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới • Năm Quốc Tế Các Ngôn Ngữ Bản Địa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes