Đức cha Anphongso Nguyễn Hữu Long đã về giáo phận Vinh, chiều 20.01.2019Đức cha Anphongso Nguyễn Hữu Long đã về giáo phận Vinh, chiều 20.01.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes