LHS Thứ Hai 14.01: CHÚNG TA CÓ LẬP TỨC BỎ MỌI SỰ MÀ ĐI THEO KHI NGHE CHÚA GIÊSU GỌI?LHS Thứ Hai 14.01: CHÚNG TA CÓ LẬP TỨC BỎ MỌI SỰ MÀ ĐI THEO KHI NGHE CHÚA GIÊSU GỌI? - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes