Luyện khí công Pháp Luân Đại Pháp có ảnh hưởng đến đức tin người Công Giáo không?Giải Đáp Mục Vụ Linh Mục Giuse Phạm Quốc Văn Điều Hợp: Duy Thuỷ Giới Thiệu: Kim Thuý Nội Dung: Pháp Công Luân Chủ Nghĩa Vô Thần Thuyết Bất Khả Tri

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes