LHS Thứ Tư 16.01: CHÚNG TA CÓ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA GIÊSU?LHS Thứ Tư 16.01: CHÚNG TA CÓ DÀNH THỜI GIAN ĐỂ CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA GIÊSU? - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes