BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14 - 16/01/2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14 - 16/01/2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Liên tu sĩ Tổng Giáo phận Hà Nội ra mắt Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên 2 Giới trẻ Tương Nam, GP. Bùi Chu đón Thánh giá 3 Nhóm SVCG Thanh Hóa - Hà Nội: Đồng Hành Với Những Gia Đình Khó Khăn 4 Sinh viên Công giáo Vinh: “Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes