Ngày 22.01 Thánh Vincent PallottiTrong các bức ảnh của thánh nhân, người ta thường họa hình ngài trên tay cầm chiếc hộp có hình Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Trong thời kỳ ấy tại Ý, người ta có thói quen hôn tay linh mục mỗi khi chào gặp và từ giã. Thánh Vincent không thích thói lệ ấy nhưng thấy khó tránh nên ngài nhờ người ta làm cho ngài một chiếc hộp đặc biệt bên trong có tượng Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi. Thánh nhân sẽ dơ chiếc hộp này ra cho người ta hôn kính thay vì hôn tay ngài. Trong thời gian làm việc chung với các chủng sinh, thánh nhân đã quen và hướng dẫn nhiều người sau này trở thành những nhân vật nỗi tiếng khắp thế giới và hữu dụng cho giáo hội.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo