Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 15/01/2019: Tượng Chúa chịu nạn làm phép lạ tại Phi Luật Tân



• Tính cụ thể là một tiêu chí của Kitô giáo • Sự thờ ơ trái ngược với tình yêu Thiên Chúa • Ai yêu mến Chúa cũng phải yêu mến anh em mình Bên cạnh đó là Câu Chuyện tượng Chúa chịu nạn làm phép lạ tại Phi Luật Tân.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes