Bài chia sẻ về "Mẹ Maria giúp ta được nhận vào Gia Đình Chúa Giêsu” – Nhà Thờ Chợ Đũi, thứ tư 13.2.2019 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.Bài chia sẻ về "Mẹ Maria giúp ta được nhận vào Gia Đình Chúa Giêsu” – Nhà Thờ Chợ Đũi, thứ tư 13.2.2019 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes