LHS Thứ Sáu 15.02: EPHATHA – MỞ RA - Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCTLHS Thứ Sáu 15.02: EPHATHA – MỞ RA - Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes