Bài huấn dụ của ĐTC trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 17.02.2019Bài huấn dụ của ĐTC trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 17.02.2019 "....Các Mối Phúc của Chúa Giêsu là một sứ điệp quyết định, thúc giục chúng ta đừng đặt niềm tín thác nơi những của cải vật chất chóng qua, đừng tìm kiếm hạnh phúc bằng cách chạy theo những kẻ bán khói, những kẻ chuyên môn về ảo tưởng. Chúa giúp chúng ta mở mắt, đạt được cái nhìn thấu suốt thực tại, chữa lành tật cận thị kinh niên mà tinh thần thế tục làm cho chúng ta bị lây nhiễm. Với những lời có vẻ nghịch lý, Chúa đánh động chúng ta, làm cho chúng ta nhận ra điều gì thực sự làm cho chúng ta được phong phú, no đầy, mang lại vui mừng và phẩm giá cho chúng ta. Tóm lại, đó là điều thực sự mang lại ý nghĩa và sự sung mãn cho đời sống chúng ta..."

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes