Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C, 17/02/2019 (Đài Chân Lý Á Châu)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes