MỘT TRĂM TƯỚC HIỆU CỦA ĐỨC MARIA: 5.MẸ LÀ BÁ HƯƠNG LIBĂNGMỘT TRĂM TƯỚC HIỆU CỦA ĐỨC MARIA: 5.MẸ LÀ BÁ HƯƠNG LIBĂNG

LỜI KINH Ôi Hương Nam núi Li băng, chúng con ca ngợi Mẹ là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con tôn vinh Mẹ là Ðấng Toàn Thánh, chúng con chiêm ngắm Mẹ là Ðấng Ðầy Ơn Phúc, chúng con tôn nhận Mẹ là Ðấng Công Chính Thiên Chúa đã suy tôn, và chúng con mừng kính Mẹ là Hôn Thê của Thiên Chúa. Chúng con xin cám tạ Mẹ vì Mẹ đã suy phục thánh ý Thiên Chúa, nhờ lời fiat của Mẹ, Ðấng Cứu Ðộ đã đến với chúng con. Amen.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes