Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 25/2/2019Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: 1- Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 24/2/2019. 2- ĐTC khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội. 3- ĐTC đưa ra 21 điểm quan yếu để Hội Nghị Thượng Đỉnh Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội thảo luận . 4- Diễn tiến ngày đầu tiên của cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội. 5- Cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội, ngày thứ hai. 6- Cuộc gặp gỡ bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội, ngày thứ ba. 7- Kinh thánh có thể truy cập bằng 3362 ngôn ngữ. 8- Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, GM chính tòa Long Xuyên. 9- Giới thiệu Thánh Ca: Khúc Ca Tạ Ơn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes