Ngày 24.02 Thánh Montanus và Các bạn tử đạo
Ngày 24.02 Thánh Montanus và Các bạn tử đạo

Khi thánh Montanus và đồng bạn bị điệu đến pháp trường thì đám đông buồn bã đã đi theo, trong đó có các thầy cả, các Kitô hữu và mẹ của ngài. Tất cả đều cầu nguyện cho hòa bình và thống nhất trong Giáo Hội. Đến pháp trường, thánh Montanus và đồng bạn đã không ngớt ca ngợi Thiên Chúa, an bình cúi đầu dưới những nhát gươm của những tên đao phủ năm 259.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo