Bài Giảng: Tĩnh tâm tại Thái Hà (Người lớn - ngày 2) - 26.03.2019 "ĐỪNG GIẬN DỮ" - LM GIUSE NGUYỄN TIẾN LỘC, DCCTBài Giảng: Tĩnh tâm tại Thái Hà (Người lớn - ngày 2) - 26.03.2019 "ĐỪNG GIẬN DỮ" - LM GIUSE NGUYỄN TIẾN LỘC, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes