Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn làm phép nhà nguyện và cung hiến bàn thờ tại Đan viện Cát Minh Sài GònThánh lễ tạ ơn làm phép nhà nguyện và cung hiến bàn thờ tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes