Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn làm phép nhà nguyện và cung hiến bàn thờ tại Đan viện Cát Minh Sài GònThánh lễ tạ ơn làm phép nhà nguyện và cung hiến bàn thờ tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes