Cùng tìm hiểu về Đấu Trường ColosseumCùng tìm hiểu về Đấu Trường Colosseum - Nơi Giáo Hoàng chọn làm điểm để Đi Đàng Thánh Giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh - Nơi các Ki-tô hữu tiên khởi đổ máu để làm chứng cho đức tin - Một kỳ quan cổ đại - Và những điều có thể chúng ta chưa biết đến...

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes