LHS Thứ Sáu 08.03.2019: "Tới ngày chàng rể bị đem đi, bấy giờ người ta mới ăn chay" - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCTLHS Thứ Sáu 08.03.2019: "Tới ngày chàng rể bị đem đi, bấy giờ người ta mới ăn chay" - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes