Giảng lễ Thứ Tư Lễ Tro (Lc 6_39-45) 17g 00 – Lm Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR 03/03/2019Giảng lễ Thứ Tư Lễ Tro (Lc 6_39-45) 17g 00 – Lm Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR 03/03/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes