Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng Lễ Tro 2019 tại Nhà thờ Thánh Antôn, SG


Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng Lễ Tro 2019 tại Nhà thờ Thánh Antôn, SG

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes