LHS Thứ Hai 04.03.2019: "Hãy bán tất cả đem cho người nghèo rồi đến theo Tôi"- Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCTLHS Thứ Hai 04.03.2019: "Hãy bán tất cả đem cho người nghèo rồi đến theo Tôi"- Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes