Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng lễ Chúa Nhât VIII thường niên năm C (03.03.2019) tại nhà nguyện Giê-ra-đô Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn.Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng lễ Chúa Nhât VIII thường niên năm C (03.03.2019) tại nhà nguyện Giê-ra-đô Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes