LHS Thứ Năm 07.03.2019"Người sẽ bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy" - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCTLHS Thứ Năm 07.03.2019"Người sẽ bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy" - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes