Ngày 05.03 Thánh Gioan Giuse Thánh GiáĐầu thế kỷ 18 là thế kỷ của ánh sáng khoa học, nhiều tư tưởng gia từ chối chấp nhận các hiện tượng siêu nhiên. Nhưng họ làm sao giải thích được những kỳ lạ mà Thiên Chúa đã ban cho người tu sĩ thần bí này. Nhiều lúc ngài xuất thần và bay bổng trên mặt đất, nhiều lúc xuất thân ở hai nơi khác nhau. Ngài đã chửa bệnh nhiều thứ bệnh nan y khi bệnh nhân cầu khẩn với ngài. Có lúc ngài thấu suốt mọi điều bí ẩn chứa chất trong lòng họ. Khi có người vô thần nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa mà gặp ngài thi ngài đơn sơ sờ vào trán và nói rằng: “làm sao với chiếc xương sọ cao ba phân này mà có thể thấu hiểu được mọi kế hoạch của Thiên Chúa.”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo