Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Tâm tình nhắn nhủ cuối Thánh lễ truyền chức Phó tế Phát Diệm 01.03.2021

 

 Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Tâm tình nhắn nhủ cuối Thánh lễ truyền chức Phó tế Phát Diệm 01.03.2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo