Thánh Lễ CN VIII TN 15g 30 (lễ thiêu nhi) - 03/03/2019 - Đền ĐMHCG Sài Gòn


Thánh Lễ CN VIII TN 15g 30 (lễ thiêu nhi) - 03/03/2019 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes