BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 28.02.2019 - 03.03.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 28.02.2019 - 03.03.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Các tân linh mục và phó tế khóa XV Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội dâng Thánh lễ tạ ơn 2 Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Giáo họ Phổ Trạch, GX Tân Dinh, GP Qui Nhơn 3 Dòng Tên Việt Nam: Thánh lễ phong chức Phó tế 4 Lễ Giỗ Mãn Tang Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes