Bài giảng Tĩnh tâm mùa chay năm 2019 tại Giáo xứ Thánh Tâm, ngày đầu tiên - Lm. Lê Quang Uy.Cha Giuse Lê Quang UY, DCCT giảng tĩnh tâm mùa chay tại Giáo xứ Thánh Tâm quận 9 ngày đầu tiên . Chủ đề: THIÊN CHÚA CHỜ GẶP CHÚNG TA VỚI ƠN CHỮA LÀNH.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes