Bài giảng Tĩnh tâm mùa chay năm 2019 tại Giáo xứ Thánh Tâm, ngày thứ nhì - Lm. Lê Quang Uy.Cha Giuse Lê Quang Uy, DCCT giảng tĩnh tâm mùa chay năm 2019 tại Nhà thờ Thánh Tâm , quận 9. Ngày thứ nhì, THỨ SÁU 05.4.2019. Chủ đề: THIÊN CHÚA CHỜ GẶP CHÚNG TA VỚI ƠN THA THỨ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes