[Có Gì Hay] Tập 11 - Bí tích Xức Dầu 1


Bí tích Xức Dầu phải chăng là Bí tích cuối cùng của đời người? Khách mời Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes