Giải đáp Mục vụ: Niềm tin và đời sống chứng nhân Kitô giáo - Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OPGiải đáp Mục vụ - Niềm tin và đời sống chứng nhân Kitô giáo: Tuần Thánh, Bí tích Thánh Thể, Sự khác biệt giữa Kinh thánh Công giáo và các giáo phái anh em khác, Luật xưng tội và rước lễ. - Điều hợp chương trình: Duy Thủy - Giải đáp: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes