HỘI LUẬN CÀ PHÊ ĐÁ THỨ HAI 22.04.2019: VỀ CÁC VẤN ĐỀ NÓNG TẠI VIỆT NAM - Lm. Anton Lê Ngọc Thanh, DCCT & Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT


HỘI LUẬN CÀ PHÊ ĐÁ THỨ HAI 22.04.2019: VỀ CÁC VẤN ĐỀ NÓNG TẠI VIỆT NAM - Lm. Anton Lê Ngọc Thanh, DCCT & Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes