TỔNG HỢP CÁC BÀI GIẢNG LỄ PHỤC SINH 2019BÀI GIẢNG LỄ PHỤC SINH 2019

A. LỄ VỌNG PHỤC SINH 
1. ĐTC Phanxico 
2. ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng,TGP Sài Gòn
3. Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
4. Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT
5. Lm.Jos Tạ Duy Tuyền 
6. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

B. LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 
7. Lm. Anphongsô Phạm Gia Thụy, DCCT 
8. Lm. Micae Phạm Gia Lâm, DCCT

9. Lm. Anton Vũ Quốc Thịnh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes