Lời Hằng Sống Thứ Năm 18.04.2019: - CON ĐƯỜNG GIÊ SU: YÊU MẾN VÀ PHỤC VỤ - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCTLời Hằng Sống  Thứ Năm 18.04.2019: - CON ĐƯỜNG GIÊ SU: YÊU MẾN VÀ PHỤC VỤ - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes