Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Giáo Phận Thái Bình Năm 2019Trực Tiếp - Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Giáo Phận Thái Bình Năm 2019. tại Nhà Thờ Chính toà Thái Bình, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ SDB - Giám mục Giáo phận Thái Bình chủ tế. Thời Gian : 8giờ00 Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes