TGPSG: NHÀ THỜ THỦ THIÊM KHÔNG BỊ GIẢI TỎATHỨ NĂM TUẦN THÁNH THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU 2019 THÔNG TIN QUAN TRỌNG 1 - Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm 2 - Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn 3 - Mua đất thành lập 50 giáo điểm 4 - Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy

Nguồn: WGPSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes