Thánh lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chính Toà, Giáo phận Đà Nẵng 18/4/2019Thánh lễ Làm Phép Dầu Lúc 17g30, thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại Nhà thờ Chính Toà, Giáo phận Đà Nẵng. Do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes